I. Třída-Malá

Hlavní Třídy I. Třída-Malá

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje I. třídu celkem 14 dětí. V průběhu podzimu 2022 došlo k vícenásobné migraci dětí této třídy. Celkový počet dětí je k 1. 1. 2023 13.

Režim dne
6:15-12:15hspontánní a řízené činnosti
8:40hpřesnídávka
9:35-11.35hpobyt venku
11:40hoběd
12:15-16:15odpočinkové, spontánní a řízené činnosti
14:30svačina

  • Věk 2-4 roky
  • Počet dětí 14
  • Provoz MŠ 6:15 - 16:15 hod.
  • Strava Přesnídávka / oběd / svačina
  • Třídní učitelky Jitka Vybíralová, Irena Čabajová
  • Školní asistent Monika Trefílková
400,- Kč měsíc
Dokumenty