II. Třída

Hlavní Třídy II. Třída

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje II. třídu celkem 20 dětí, z nich je 12 předškoláků.

V měsíci září jsme se s dětmi zabývali tématy spjatými s přijmutím režimových požadavků školy a personálních změn. Děti se seznamovaly s novými dětmi, s novými pracovníky a vlastně i prostředím nově zrekonstruované školy, kterého si vzhledem ke COVIDU-19 po dokončení rekonstrukce moc neužily.

Děti z II. třídy režimem v MŠ každodenně provázejí písničky přizpůsobené známé melodii lidové písně Pec nám spadla. Zkuste je doma požádat, ať vám některou zanotují! 🙂

Měsíc říjen byl vzhledem k pozitivnímu výskytu onemocnění COVID-19 v naší škole spíše ve znamení distančního vzdělávání, které se setkalo s velmi kladným ohlasem.

Listopad začal nevesele, celá MŠ byla znovu v karanténě, vzdělávání probíhalo zejména distančně.

Na začátku prosince se na plné obrátky rozběhly přípravy na Vánoce, kromě výzdoby školy a instalace vánočního stromu netradičně na terasu naší školy proběhl Čertíkovský den, uskutečnila se návštěva Mikuláše a jeho pobočníků, konalo se předvánoční divadlo. Těsně před odchodem dětí na „vánoční prázdniny“ navštívil naši školu Ježíšek.

V lednu a únoru jsme si užívali zimních radovánek, z nichž ty nejzajímavější jsme pravidelně uveřejňovali na našem facebookovém profilu.

Od 1. 3. do 11. 4. 2021 byla MŠ uzavřena z důvodu pandemické situace v ČR.

12. 4. 2021 se MŠ za specifických podmínek otevře pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů pracujících ve vybraných profesích dle vládního nařízení.

Třídní učitelky: Mgr. et Mgr. Lucie Pazderová, Vladislava Keilingová

Režim dne
6:15-12:15hspontánní a řízené činnosti
8:40hpřesnídávka
9:35-11.35hpobyt venku
11:40hoběd
12:15-16:15odpočinkové, spontánní a řízené činnosti
14:30svačina

  • Věk 4-7 roků
  • Počet dětí 28
  • Provoz MŠ 6:15 - 16:15 hod.
  • Strava Přesnídávka / oběd / svačina
  • Třídní učitelky Mgr. et Mgr. Lucie Pazderová, Vladislava Keilingová
  • Asistent pedagoga Lenka Pokorná
350,- Kč měsíc
Dokumenty