II. Třída-Velká

Hlavní Třídy II. Třída-Velká

Ve školním roce 2021/2022 je ve II. třídě zapsáno celkem 22 dětí, z nich je 10 předškoláků a 1 dítě v individuálním vzdělávání. Ve II. třídě jsou zařazeny celkem 3 děti s SVP.

Režim dne
6:15-12:15hspontánní a řízené činnosti
8:40hpřesnídávka
9:35-11.35hpobyt venku
11:40hoběd
12:15-16:15odpočinkové, spontánní a řízené činnosti
14:30svačina

  • Věk 4-7 roků
  • Počet dětí 28
  • Provoz MŠ 6:15 - 16:15 hod.
  • Strava Přesnídávka / oběd / svačina
  • Třídní učitelky Mgr. Lucie Pazderová, Vladislava Keilingová
  • Asistent pedagoga Lenka Pokorná
330,- Kč měsíc
Dokumenty