II. Třída-Velká

Hlavní Třídy II. Třída-Velká

Ve školním roce 2022/2023 je ve II. třídě zapsáno celkem 21 dětí, z nich je 10 předškoláků. Ve II. třídě je zařazeno 1 dítě s SVP. Od 1. 1. 2023 se celkový počet dětí třídy této zvýšil na 22, z nich je 12 předškoláků.

Režim dne
6:15-12:15hspontánní a řízené činnosti
8:40hpřesnídávka
9:35-11.35hpobyt venku
11:40hoběd
12:15-16:15odpočinkové, spontánní a řízené činnosti
14:30svačina

  • Věk 4-7 roků
  • Počet dětí 28
  • Provoz MŠ 6:15 - 16:15 hod.
  • Strava Přesnídávka / oběd / svačina
  • Třídní učitelky Mgr. Lucie Pazderová, Dagmar Blažková
  • Školní asistent Monika Trefílková
400,- Kč měsíc
Dokumenty