I. Třída

Hlavní Třídy I. Třída

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje I. třídu celkem 13 dětí.

V měsíci září jsme se s dětmi zabývali tématy spjatými s přijmutím režimových požadavků školy a personálních změn. Děti se seznamovaly s novými dětmi, s novými pracovníky a vlastně i prostředím nově zrekonstruované školy, kterého si vzhledem ke COVIDU-19 po dokončení rekonstrukce moc neužily.

Měsíc říjen byl vzhledem k pozitivnímu výskytu onemocnění COVID-19 v naší škole spíše ve znamení spojování tříd. Absence dětí i dospělých byla veliká.

Listopad začal nevesele, MŠ se znovu ocitla znovu v karanténě.

Na začátku prosince se na plné obrátky rozběhly přípravy na Vánoce, kromě výzdoby školy a instalace vánočního stromu netradičně na terasu naší školy proběhl Čertíkovský den, uskutečnila se návštěva Mikuláše a jeho pobočníků, konalo se předvánoční divadlo. Těsně před odchodem dětí na „vánoční prázdniny“ navštívil naši školu Ježíšek.

V lednu a únoru jsme si užívali zimních radovánek, z nichž ty nejzajímavější jsme pravidelně uveřejňovali na našem facebookovém profilu.

Od 1. 3. do 11. 4. byla MŠ uzavřena z důvodu pandemické situace v ČR.

12. 4. 2021 se MŠ za specifických podmínek otevře pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů pracujících ve vybraných profesích dle vládního nařízení.

Třídní učitelky: Jitka Vybíralová, Bc. Michaela Sujová

Režim dne
6:15-12:15hspontánní a řízené činnosti
8:40hpřesnídávka
9:35-11.35hpobyt venku
11:40hoběd
12:15-16:15odpočinkové, spontánní a řízené činnosti
14:30svačina

  • Věk 2-4 roky
  • Počet dětí 14
  • Provoz MŠ 6:15 - 16:15 hod.
  • Strava Přesnídávka / oběd / svačina
  • Třídní učitelky Jitka Vybíralová, Bc. Michaela Sujová
  • Školní asistent Monika Trefílková
350,- Kč měsíc
Dokumenty