Možnost stravování

Školní jídelna při Mš Veselíčko je po dobu nouzového stavu v provozu pro stálé strávníky. Doposud existovaly pochybnosti, zda provoz ŠJ nebude náhle přerušen, stejně...

Inspekční zpráva

Na webu České školní inspekce je již zveřejněna nejnovější Inspekční zpráva naší školy. Přečíst si ji můžete zde: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=17078