O nás

Provoz mateřské školy je denně od 6.15 do 16.15 hod.

Školné pro školní rok 2019/2020 činí 350,- Kč na dítě za kalendářní měsíc. 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Veselá školička – Veselo po celý rok, do kterého je možné nahlédnout v prostorách MŠ nebo na tomto webu v sekci Dokumenty.

Mateřská škola Veselíčko je vnitřně členěna na dvě třídy, celková kapacita je stanovena na 50 dětí. Třídy mají barevné názvy odvozené od dominantních barev jejich vybavení, I. třída Zelená a II. třída Červená. Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček i didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je spíše homogenní. Důvodem pro vytváření převážně homogenních tříd je jednak bezpečnost dětí, jednak odlišný pedagogický přístup k různým věkovým kategoriím. V I. třídě jsou umístěny děti mladší (2-4leté) a ve II. třídě děti starší (4-7leté).

I. třída Zelená (děti ve věku 2 – 4)

Učitelky:

Jitka Vybíralová

Karla Richterová

školní asistent: Monika Trefílková

 

II. třída Červená (děti ve věku 4 – 7)

Učitelky:

Mgr. Lucie Pazderová

Bc. Michaela Sujová

Asistent pedagoga:

Lenka Pokorná

Zřizovatelem školy je Obec Veselíčko.

Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Lucie Pazderová, ředitelka.

Zápis v živnostenském rejstříku: 31. 5. 2003

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova, školní stravování, hostinská činnost

Školnice: Petra Klimentová

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Navrátilová

Kuchařky: Jitka Kořínková, Milena Trefílková

E-mail: msveselicko@seznam.cz

Telefon: 581 793 268

ID: 82ag48