O nás

Provoz mateřské školy je denně od 6.15 do 16.15 hod.

Školné pro školní rok 2020/2021 činí 350,- Kč na dítě za kalendářní měsíc. 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Veselá školička – Veselo po celý rok, do kterého je možné nahlédnout v prostorách MŠ nebo na tomto webu v sekci Dokumenty.

Mateřská škola Veselíčko je vnitřně členěna na dvě třídy, celková kapacita je stanovena na 42 dětí.  Obě třídy jsou po rekonstrukci, která proběhla v roce 2019, vybaveny novým osvětlením, novými podlahovými krytinami, novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček i didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je spíše homogenní. Důvodem pro vytváření převážně homogenních tříd je jednak bezpečnost dětí, jednak odlišný pedagogický přístup k různým věkovým kategoriím. Do I. třídy jsou umísťovány děti mladší (2-4leté) a do II. třídy děti starší (4-7leté).

I. třída (děti ve věku 2 – 4)

Učitelky:

Jitka Vybíralová

Bc. Michaela Sujová

Školní asistent: Monika Trefílková

 

II. třída (děti ve věku 4 – 7)

Učitelky:

Mgr. et Mgr. Lucie Pazderová

Vladislava Keilingová

Asistent pedagoga: Lenka Pokorná

Zřizovatelem školy je Obec Veselíčko.

Statutární zástupce: Vladislava Keilingová, ředitelka.

Zápis v živnostenském rejstříku: 31. 5. 2003

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova, školní stravování, hostinská činnost

Školnice: Dominika Krátká (zástup za: Jitka Kořínková)

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Navrátilová

Kuchařky: Milena Trefílková, Petra Klimentová

Asistentky: Monika Trefílková, Lenka Pokorná

E-mail: msveselicko@seznam.cz

Telefon: 581 793 268

ID: 82ag48