MŠ Veselíčko je realizátorem projektu EU

Mateřská škola Veselíčko, okres Přerov, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem VESELÁ ŠKOLIČKA I. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004814, jehož hlavním cílem je podpora dvouletých dětí, prevence logopedických vad a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Výše finanční podpory činí 290 977,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (EU) – Evropské strukturální a investiční fondy (ESF), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Více zde: Plakát MŠ Veselíčko

V rámci tohoto projektu byla například do MŠ přijata další zaměstnankyně tzv. chůva, jejímž hlavním úkolem je pomáhat pedagogickým pracovníkům s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Dále bude MŠ školit své pedagogy v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, čtenářské gramotnosti, specifik práce s dvouletými dětmi a prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *