Informace – ŠJ

Informace ke stravování v ŠJ při MŠ Veselíčko, okres Přerov, p. o.

Vážení rodiče,

školní jídelna je povinna vést matriku strávníků dle § 28 zákona č. 561/2004, školský zákon, v platném znění. Z toho důvodu vás žádáme o vyplnění přihlášky ke stravování.
Vyplňte prosím všechny údaje včetně data narození, podle něhož jsou strávníci zařazeni do skupin finančního normativu na potraviny (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění).

Věkové skupiny strávníků dle vyhlášky a cena stravy:

strávníci 3 – 6 let MŠ celodenní finanční norma 36,- Kč
strávníci 7 let MŠ celodenní finanční norma (OŠD) 40,- Kč
strávníci 7 – 10 let ZŠ finanční norma 23,- Kč
strávníci 11 – 14 let ZŠ finanční norma 26,- Kč
strávníci 15 a více let SŠ, DOSPĚLÍ finanční norma 30,- Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI 60,- Kč

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020).

První den neplánované nepřítomnosti dítěte (v MŠ i ZŠ), kdy již nebylo možné odhlásit oběd dle stanovených pravidel, má zákonný zástupce možnost si tento oběd odebrat do přinesených nádob (jídlonosiče).

Ostatní dny, kdy strávník není přítomen, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravování a je povinen stravování odhlásit!

Podrobné informace o stravování v naší ŠJ se nacházejí ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je umístěn na nástěnkách a internetových stránkách školy http://msveselicko.cz/skolni-jidelna/

Jaroslava Navrátilová – vedoucí školní jídelny tel. 581 793 268, 606 837 679

UPOZORNĚNÍ
Žádáme strávníky, kteří hradí stravné inkasní platbou, aby si vzhledem k navýšení cen stravy úměrně tomu upravili inkasní limit. Děkujeme.

Přihláška ke stravování

Návratka k inkasu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *