Informace – MŠ

Informace k docházce do MŠ Veselíčko, okres Přerov, p. o.

školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

docházku dítěte do MŠ upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019.

Z důvodu rekonstrukce MŠ bude provoz MŠ prozatím uskutečňován v KD v Tupci. Šatna pro děti se nachází v prostorách stávající šatny KD, předávání dětí probíhá v patře KD.

Provoz MŠ ve školním roce 2019/2020 bude od 6.15 do 16.15 hod.

Děti, které odcházejí domů po obědě, bude možné vyzvedávat od 12.15 do 12.30 hod.. Ostatní děti se rozcházejí od 15.00 do 16.15 hod..

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 bude činit při celodenní docházce 350,- Kč a při polodenní docházce 233,- Kč. Úplatu je možné hradit v hotovosti v kanceláři účetní nebo bezhotovostně trvalým příkazem na účet č. 181 588 199/0300 (VS: RČ dítěte, Zpráva pro příjemce: jméno dítěte) nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tuto skutečnost neprodleně ohlásí.

Z hygienických důvodů se v MŠ nerealizuje čištění zubů.

Podrobné informace o docházce do naší MŠ se nacházejí ve Školním řádu, který je umístěn na nástěnkách a internetových stránkách školy.

V polovině září proběhne rodičovská informativní schůzka, kde vám budou veškeré informace předány také ústně a kde budou zodpovězeny všechny vaše případné dotazy.

Kontakty do MŠ: Lucie Pazderová – ředitelka školy tel. 581 793 268, 737 548 477

UPOZORNĚNÍ
Žádáme rodiče, kteří hradí školné trvalým platebním příkazem, aby si vzhledem k navýšení cen školného upravili na období následujícího školního roku výši trvalého příkazu. Děkujeme.

Dohoda o docházce do MŠ Veselíčko

Zmocnění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *