Informace ke koronaviru

V MŠ nově vznikla bezpečnostní zóna – prostor šaten. Rodiče mohou do MŠ vstupovat jen do tohoto prostoru, následně mají vyčkat na vizuální kontakt s pedagogem, teprve poté mohou z MŠ odejít.

ZVAŽTE, ZDA JE POBYT VAŠEHO DÍTĚTE V TÉTO SITUACI NUTNÝ!

Stanovisko MŠ Veselíčko k aktuální zdravotnické problematice:

Nejen s ohledem na šířící se koronavirus, žádáme rodiče, aby respektovali pokyny pedagogických pracovníků školy a v případě, že budou vyzváni, aby si nechali své děti z důvodu infekčních projevů v domácí izolaci.

MŠ tak jedná v platném znění § 22 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. a § 7 odst. 3 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

MŠ zůstává prozatím otevřená, došlo ke zpřísnění hygienických pravidel.

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.   

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.  

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

  • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici 581 283 111, 585 719 111
  • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
  • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Mgr. Lucie Pazderová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *