I. třída

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje I. třídu celkem 13 dětí.

V měsíci září jsme se s dětmi zabývali tématy spjatými s přijmutím režimových požadavků školy a personálních změn. Děti se seznamovaly s novými dětmi, s novými pracovníky a vlastně i prostředím nově zrekonstruované školy, kterého si vzhledem ke COVIDU-19 po dokončení rekonstrukce moc neužily.

Třídní učitelky: Jitka Vybíralová, Bc. Michaela Sujová

Režim dne

6.15-12.15: spontánní a řízené činnosti

8.45: přesnídávka

9.35-11.35: pobyt venku

11.45: oběd

12.15-16.15: odpočinkové, spontánní a řízené činnosti

14.30: svačina