Dokumenty

Zde najdete dokumenty školy ke stažení:

DOKUMENTY K ZÁPISU

Informace k zápisu do MŠ 2019

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

VNITŘNÍ DOKUMENTY ŠKOLY

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny

Školní vzdělávací program

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

ROZPOČET ŠKOLY

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Veselíčko

OSTATNÍ DOKUMENTY

Harmonogram 2. pololetí školního roku 2018/2019

Dohoda o docházce do MŠ Veselíčko

Zmocnění

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co děti potřebují do MŠ

Organizace školního roku 2018-2019

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jmenování pověřence