Dokumenty

Zde najdete dokumenty školy ke stažení:

DOKUMENTY K ZÁPISU

Informace k zápisu do MŠ 2019

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 2019

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

VNITŘNÍ DOKUMENTY ŠKOLY

Školní řád

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád školní jídelny

ROZPOČET ŠKOLY

Návrh rozpočtu MŠ Veselíčko 2020

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Veselíčko 2020-2022

OSTATNÍ DOKUMENTY

Harmonogram školního roku 2019/2020

Dohoda o docházce

Zmocnění

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co děti potřebují do MŠ

Organizace školního roku 2019-2020

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jmenování pověřence