Dokumenty

Zde najdete dokumenty školy ke stažení:

DOKUMENTY K ZÁPISU

Informace k zápisu do MŠ 2020

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

VNITŘNÍ DOKUMENTY ŠKOLY

Školní řád

Dodatek ke Školnímu řádu

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád školní jídelny

ROZPOČET ŠKOLY

Rozpočet MŠ Veselíčko 2020

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Veselíčko 2020-2022

OSTATNÍ DOKUMENTY

Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jmenování pověřence