Informace – ŠJ

Informace ke stravování v ŠJ při MŠ Veselíčko, okres Přerov, p. o. Vážení rodiče, školní jídelna je povinna vést matriku strávníků dle § 28 zákona č. 561/2004, školský zákon, v platném znění. Z toho důvodu...

Informace – MŠ

Informace k docházce do MŠ Veselíčko, okres Přerov, p. o. školní rok 2019/2020 Vážení rodiče, docházku dítěte do MŠ upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o...

Prázdninový provoz – srpen 2019

MŠ Veselíčko oznamuje rodičům, kteří přihlásili své děti k srpnovému prázdninovému provozu, že se tento zahajuje v pondělí 19. srpna 2019 v KD v Tupci. Jedná se o náhradní prostory z důvodu rekonstrukce MŠ, jak...

Volné pracovní místo

MŠ Veselíčko přijme od 1. 9. 2019 do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku na úvazek 1,0. Bližší informace na tel. 737 54 84 77 nebo e-mailu msveselicko@seznam.cz 

Předplavecký výcvik

Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme ukončili další předplavecký výcvik našich dětí ve spolupráci s Plaveckou školou Lumíra Zátopka na Plovárně v Hranicích na Moravě. Samozřejmě nechybělo předání mokrého vysvědčení a zlatých medailí… Více ve...