Možnost stravování

Školní jídelna při Mš Veselíčko je po dobu nouzového stavu v provozu pro stálé strávníky. Doposud existovaly pochybnosti, zda provoz ŠJ nebude náhle přerušen, stejně...