Předplavecký výcvik

Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme ukončili další předplavecký výcvik našich dětí ve spolupráci s Plaveckou školou Lumíra Zátopka na Plovárně v Hranicích na Moravě. Samozřejmě nechybělo předání mokrého vysvědčení a zlatých medailí… Více ve...

Záhorské slavnosti

V sobotu 22. června 2019 se 10 dětí (5 chlapců a 5 děvčat) a 2 učitelky naší školy zúčastnily v prostředí zámeckého parku ve Veselíčku se svým milým krojovaným vystoupením akce s názvem Záhorské slavnosti....

Zahradní slavnost

Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhla na zahradě naší školy tradiční Zahradní slavnost po několika letech tematicky věnovaná myslivosti. Červen, jak známo, je totiž měsícem myslivosti, a právě na její počest jsme zrealizovali naši zahradní...

Školní výlet

V pondělí 10. června 2019 jsme s dětmi vyrazily na školní výlet do Olomouce, děti ze Zelené třídy a mladší děti z Červené třídy si užily spoustu zábavy v olomouckém městském parku Bezručovy sady, navštívily...

Přijímací řízení do MŠ

Oznamujeme rodičům, že všem žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Veselíčko od školního roku 2019/2020 bylo vyhověno.

Předplavecký výcvik

Na našem webu průběžně informujeme o akcích a aktivitách dětí naší školy. Novinkou našeho předplaveckého výcviku na Plovárně v Hranicích je skutečnost, že již téměř všechny děti zvládly čtvrteční sedmou lekci bez nadnášecích pásů. Díky...