Hrátky Zdravé5

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v naší škole konaly Hrátky Zdravé5, didaktické hry zaměřené na zdravou výživu v rámci stejnojmenného projektu, do něhož jsme zapojeni. Děti ze Zelené i Červené třídy byly postupně hravou...

Zpívánky 2018

Ve středu 18. dubna 2018 přijely do naší školy Zpívánky. Prezentovaný pořad seznámil děti s hudebními nástroji, s projevy počasí v jednotlivých ročních obdobích i s několika povoláními. Děti byly do pořadu zapojeny aktivně svými...

DDŠ v MŠ

V úterý 17. dubna 2018 vystoupili jako každé jaro v prostorách naší školy chlapci z Dětského domova se školou ve Veselíčku se svým jarním pásmem básniček a písniček. V závěru svého vystoupení měli pro menší...

Beseda s policistou

Ve středu 11. dubna 2018 se v naší škole konala beseda s policistou, který dětem povyprávěl o své práci, služební výstroji, o svých právech i povinnostech. Policista nezapomněl připomenout důležitost dopravní výchovy pro děti i...

Beseda s profesionálním hasičem

V úterý 10. dubna 2018 navštívil děti v naší škole profesionální hasič, který částečně formou besedy, částečně zážitkovou metodou seznámil děti s prací profesionálního hasiče. V závěru setkání si děti mohly vyzkoušet hasičskou uniformu, dýchání...

Kuchařská soutěž Zdravé 5

Ve středu 4. dubna 2018 se v naší škole uskutečnila kuchařská soutěž Zdravé 5 při stejnojmenném projektu, do něhož je naše škola zapojena. Jeden soutěžní tříčlenný tým měl za úkol udělat někomu radost zdravým jídlem....