Rozpočet školy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ukládá nově příspěvkovým organizacím sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Tyto dokumenty musí...