Co nás v MŠ do konce roku 2017 ještě čeká?

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE MŠ 5. 12. Mikuláš v MŠ – každoroční dopolední akce bez účasti rodičů 7. 12. Ježíškování v MŠ – nová dopolední akce bez účasti rodičů, náhrada Vypouštění balónků. 13. 12. Vánoční zpívání u...

Stop vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Jak již bylo dříve avizováno, celorepubliková akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, do které se dvakrát zapojila také naše škola, byla zrušena. Přečtěte si níže jedno z mnoha vyjádření, které chodí všem zúčastněným subjektům. Balónky...

Rozpočet školy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ukládá nově příspěvkovým organizacím sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Tyto dokumenty musí být zároveň zveřejněny na internetových stránkách školy. Naleznete je v...

Divadélko Koloběžka – Houbařská pohádka 2017

V pondělí 6. listopadu 2017 navštívilo naši MŠ Divadélko Koloběžka s představením s názvem Houbařská pohádka. Děti se díky krátkému příběhu plnému zábavy a písniček seznámily s několika druhy u nás rostoucích hub. Rozlišovaly jedlé...