Seznamovací táborák 2017

Ve středu 27. září 2017 se konala první větší akce pro děti a jejich rodiče v naší škole resp. na školní zahradě. Jednalo se o tzv. Seznamovací táborák, jehož účelem bylo stmelit kolektiv rodičů dětí...

Uvítání nově přijatých dětí do MŠ

Zveme rodiče, případně prarodiče, nově přijatých dětí na jejich slavnostní UVÍTÁNÍ DO MŠ, které se bude konat v úterý 10. října 2017 od 15.00 hod. ve velké třídě naší MŠ. Na vaši účast se těší...

MŠ Veselíčko je realizátorem projektu EU

Mateřská škola Veselíčko, okres Přerov, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem VESELÁ ŠKOLIČKA I. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004814, jehož hlavním cílem je podpora dvouletých dětí, prevence logopedických vad a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Doba realizace projektu...

Seznamovací táborák

Ve středu 27. 9. 2017 se na školní zahradě uskuteční Seznamovací táborák – nová akce MŠ. Více info na přiloženém plakátku.

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 proběhl v naší škole Jablíčkový den. Jednalo se o oslavu 1. podzimního dne a při této příležitosti byly pro děti z obou tříd připraveny různé „jablíčkové aktivity“. S jablíčky se...

Vánoční focení

V pátek 6. 10. 2017 proběhne v MŠ od 10.15 hod. vánoční focení dětí firmou Photodienst Brno spol. s r. o. Více viz níže.

Informace z rodičovské schůzky

V úterý 19. 9. 2017 proběhla v MŠ rodičovská schůzka. Více o jejím obsahu se dočtete v níže uvedeném dokumentu. Informace z rodičovské schůzky-19. 9. 2017